Skip links

Kuwait Petroleum

Kuwait Petroleum: HR kosten minimaliseren en resultaten maximaliseren

De olie- en gasindustrie, een industrie met een grote complexiteit. Veranderende omgevingen, de hoge kosten en de moeilijkheid om energie te onttrekken, nemen gestaag toe en de prijs- en vraag verhouding drukt de marges. 

Cultuur

Hoe kan er meer ruimte gecreerd worden voor datgene wat er er toe doet? Loslaten van alles wat niet (meer) belangrijk is! Kuwait Petroleum wilde weten hoe en wat er verbeterd kan worden in HR om de kosten te minimaliseren en de resultaten te maximaliseren

De uitdaging

Optimaliseer de strategische innovatie, visie en missie met betrekking tot HR. Scan wat er verbeterd kan worden in HR om de kosten te minimaliseren en de resultaten te maximaliseren.

Smart solutions

De opdracht bij Kuwait Petroleum omvatte is een kloof analyse en onderzoek  naar waar de quick wins, middel- en lange termijn wins zichtbaar waren.

De grootste quick wins waren te vinden in het verminderen van de personeelskosten, vaak de grootste kostenpost binnen iedere organisatie.  Onderzoek van financiële data toonde aan dat de meeste investeringen op het gebied van arbeidsvoorwaarden in HR zonder echte ROI werden uitgegeven aan het midden- en uitvoerend management. Door ontwikkelingen op het gebied van optimalisatie was gebleken dat het merendeel van de medewerkers in het midden en het uitvoerend management niet langer nodig was.

Middellange termijn: de organisatieontwerp. Vanwege dubbele onnodige kosten adviseerden we Kuwait Petroleum om het kantoor in Rotterdam te sluiten en de resterende medewerkers over te plaatsen naar het kantoor in Den Haag. 

We waren de verbindende speler als projectleider. Tijdens elke stap in het project zorgden we ervoor dat elke betrokken belanghebbende goed werd geïnformeerd over de te nemen stappen, de documenten werden opgesteld zoals verwacht naar wettelijke normen en dat het project door het projectteam goed werd uitgevoerd. Stakeholders zijn te vinden in de ondernemingsraad, de gemeente Rotterdam, het hoofdkantoor van het Kuwait Petroleum, het leiderschapsteam in Koeweit, de directie in Europa en medewerkers in Nederland en België.

 

Dit was de uitgelezen kans om een ​​cultuurprogramma op te starten vanuit diversiteit en inclusiviteit met als doel om de innovatiekracht te boosten. Medewerkers werden getraind op (interculturele samenwerking en gevraagd om initiatief te tonen en actief deel te nemen d.m.v. het geven van feedback.  Daarnaast werden medewerkers aangemoedigd om te experimenteren en te ontwikkelen. Gedurende de het project werden verschillende mensen op andere posities geplaatst (meer passend aan het profiel). 

Gains
  • Financiële voordelen: Reducties in Force (RIF) -initiatief (bezuinigen overal van 20-40% van hun personeel, inclusief midden- en uitvoerend management). Samenwerken met de organisatie  om ervoor te zorgen dat de RIF-beslissingen slim worden genomen en zonder grote gevolgen voor de vaardigheden en competenties van nodige medewerkers.
  • Nieuwe kansen creëren en medewerkers betrekken. We hebben ervoor gezorgd dat de organisatie te allen tijde effectief is. Door gebruik te maken van Hays en aangepast belonings- en arbeidsvoorwaardenbeleid zijn nieuwe kansen gecreëerd voor werknemers. Nodige medewerkers met ervaring en talenten bleven bij de organisatie.
  • Slimmer investeren in talent management en talentontwikkeling: Kuwait Petroleum besloot om haar medewerkers, managers en topleiders efficiënter te ontwikkelen door gebruik te maken van externe en interne ontwikkelingsmogelijkheden zoals hun eigen trainingsprogramma’s en een samenwerking met de Erasmus Universiteit in Rotterdam. 
  • Inclusieve en diverse omgeving: vermenging van West-Europese en Arabische werknemers. Dit is opmerkelijk omdat dit het tegenovergestelde is van de manier van werken in het Midden-Oosten. De blending activiteiten van de Europese medewerkers en de Koeweiti waren met name gericht op communicatie, empathie, verdieping in cultuur en de aandacht op gemeenschappelijke waarden vanuit de missie en visie van de organisatie. Verschillen zijn ingezet om binnen de teams medewerkers complementair aan elkaar te matchen.
Deel deze pagina:
Share
Meer over Cultuur
Meer cases