Skip links

Maandag

Medewerker retentie bij Maandag

Maandag merkte dat medewerkers de organisatie binnen 4 maanden verlieten na ondertekening van het eerste contract. Dit had grote impact op medewerker motivatie en klanttevredenheid.

Cultuur

Teamleden zeiden dat het tot demotivatie leidde, de werkdruk zwaarder werd en ze hadden het gevoel dat hun inspanningen om ervoor te zorgen dat iemand een portfolio kon overnemen, zonde van hun tijd en energie was. Klanten klaagden omdat ze niet elke 4 maanden een nieuwe contactpersoon wilden en het lopende werk was niet op kwaliteit door tijdgebrek van de resterende Maandag-teamleden. De motivatie van medewerkers nam af en de verkoopcijfers stagneren. 

De uitdaging

Waarom verlaten medewerkers binnen 4 maanden  de organisatie wat kan er gedaan kon worden om de motivatie, kwaliteit en sales weer te vergroten?

Smart solutions

Is er echter een andere manier om de verkoop te stimuleren dan de standaard manier zoals het inkopen van een externe sales training of het inhuren van een trainer? We werden uitgedaagd om out of the box te denken.

Uit onderzoek bleek dat de sales werd uitgevoerd door accountmanagers en recruiters. Dus als je de kern van het probleem wilt weten en hoe je dit kunt oplossen, dan lijkt het mij om deze medewerkers te betrekken! Voor Maandag was dit wel bijzonder omdat het  leiderschap gewend was om zelf een (verkoop) strategie op te zetten, dus dit was echt een nieuwe aanpak. Het onderzoek omvatte tevens interviews binnen de HR, financiële data en exit interviews beschikbaar.

Er werd ons verteld dat salesmensen “snelle mensen”” zijn en niet zoveel geduld hebben om naar een verhaal te luisteren vanuit leiderschap. Dus gingen we voor de Ganes manier: een aantal actieve werkvormen gecombineerd in een drietal  dialoogsessie. Gedurende de sessies kwamen we er snel achter dat alle betrokken medewerkers ervaren waren en hun eigen gedachten en ideeën hadden over hoe de situatie aan te pakken. Op een bepaald moment in de sessie waren we in staat om een gemeenschappelijke lijst met ideeën op te stellen die medewerkers de gelegenheid gaf om ideeën te delen over het opzetten van een nieuwe verkoopstrategie. Het werd meer een ‘verkoopstrategie van de ons’ in plaats van ‘een verkoopstrategie opgelegd aan ons’

We hebben naast de lijst en suggesties mee gedacht over welke Quick wins meteen van toepassing waren en welke op midden- en lange termijn resultaat zou hebben. Met name opzetten van een onboarding-programma en training on the job in de vorm van een inhouse Academy zou goede resultaten bieden. Je maakt gebruik van de expertise en ervaring binnen de organisatie en de medewerkers hebben aangegeven dit graag te willen doen. Andere aspecten waar meer aandacht aan zou worden geschonken waren: de Maandag-cultuur en een eventueel mentorschap.

Gains
  • Ontwikkeling gap analyse, implementatie projectplan en invulling ervan met medewerker sessies
  • Begeleiding: opzetten en uitvoeren van medewerker sessies en in beeld brengen van realistische mogelijkheden opties
  • Verhogen van medewerker betrokkenheid, onderlinge vertrouwen 
  • Leiderschapsontwikkeling: management coaching en begeleiding voor leiderschap
  • Ontwikkeling van onboarding-programma
  • Ontwikkeling van een raamwerk voor een interne Academy
  • Talent bleef minstens een jaar bij de organisatie (afhankelijk van het behalen van de persoonlijke sales doelstellingen) 
  • Sales steeg binnen een jaar met 15%
Deel deze pagina:
Share
Meer over Cultuur
Meer cases