Skip links

Diversiteit is ontwikkeling op de werkvloer

Diversiteit is ontwikkeling op de werkvloer

Diversiteit is ontwikkeling op de werkvloer. Vooral nu, wanneer veranderende nieuwe markten en innovatieve technologieën de wereld veranderen. Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden en de beste te blijven, ligt de focus bij organisaties nu op organisatie verandering. Structuur, cultuur en flexibiliteit zijn belangrijker dan ooit . Er is geen sprake meer van verandermanagement maar van constant ontwikkelen.

Recente studies tonen een slagingspercentage aan van ongeveer 30% bij huidige verandertrajecten. Erg laag gezien de hoge kosten bij soortgelijke trajecten . Naast de financiële kosten brengt het additionele negatieve gevolgen mee zoals verwarring binnen de organisatie leidend tot vermindering in moreel en verhoging in cynisme. Door de rigide methodiek in het verandermanagement worden vaak kansen gemist. Kortom, verandermanagement is toe aan de volgende stap naar constant doorontwikkelen met meer flexibiliteit. Door diversiteit en inclusiviteit in te zetten als strategie, ontstaat de mogelijkheid om door middel van medewerker betrokkenheid het slagingspercentage te verhogen.

“Diversiteit gaat over de unieke aspecten van de individuele mens, inclusiviteit over de gemeenschappelijke verbanden.

Door aandacht aan beiden te geven, geef je als organisatie de ruimte aan je medewerkers om vanuit intrinsieke motivatie de stap te maken naar verdere ontwikkeling. Minder verplicht veranderen en pushen, meer vanuit de medewerker motivatie.

Door de individualisering kiest een grote groep mensen voor het ondernemerschap of blijft zitten omdat de huidige baan de nodige zekerheden geeft. Voor beiden geldt: zolang dit de betrokkenheid op een positieve manier beïnvloedt biedt het mogelijkheden tot verdere medewerkerontwikkeling, een vitale bedrijfscultuur en het aantrekken van personeel.

Er zijn drie grote uitdagingen in de klassieke verandermanagement methodiek die te te overwinnen zijn met diversiteit en inclusiviteit als strategie voor door ontwikkeling:

Verandering leidt tot uitputting.

Leg de aandacht op ontwikkeling. Te veel en te vaak verandering binnen een vaste periode leidt tot uitputting bij medewerkers. Vooral wanneer de verandering initiatieven slecht zijn doordacht, te snel zijn uitgerold of zonder voldoende voorbereiding zijn opgezet. 

Wanneer veranderingsmanagement niet door alle belanghebbenden wordt aangedreven, zal uitputting het gevolg zijn. Wanneer de aandacht ligt op het ontwikkelen van de  intrinsieke motivatie van iedere medewerker en de relatie tot de bestaansreden van de organisatie, dan wordt de stap gezet naar ontwikkeling. Ontwikkeling is succesvol wanneer de unieke persoon zelf besluit om te ontwikkelen vanuit een gedeelde motivatie. 

Mislukken in het inbedden van veranderinitiatieven.

Verandering moet in de loop van de tijd worden volgehouden. Organisaties missen die vaardigheden. Aan het begin willen  de projectleiders graag slagen, maar na verloop van tijd zullen de prioriteit en planningen afnemen en verliezen mensen de motivatie. Hoe dit te voorkomen? Met de aandacht op ontwikkeling zal de medewerker zelf de stap willen maken om door te ontwikkelen en dit ook in het voordeel van de organisatie.

Verandering wordt veelal alleen aangedreven en bepaald door management op topniveau.

Met weinig input van mensen op lagere niveaus waardoor er geen gedeelde eigenaarschap bestaat.

Dit filtert informatie uit die nuttig kan zijn bij het ontwerpen van het initiatief en tegelijkertijd de mogelijkheden beperkt om gedeeld  eigenaarschap te ontwikkelen. Met de verschuiving van verandering naar ontwikkeling zullen medewerkers zelf met initiatieven komen. Ze worden intrapreneurs. 

 

Welke ervaringen heb jij met verandermanagement?

Ontwikkeling moet zorgvuldig worden besloten, ontworpen, gepland en geïmplementeerd. Op een flexibele manier  ontwikkelen zorgt voor een vitale bedrijfscultuur waarin medewerkers vanuit eigen motivatie zichzelf herkennen in de organisatie. Je ontwikkelt je organisatie naar een vitale bedrijfscultuur met een hoge medewerker betrokkenheid.

Deel deze pagina:
Share
[/vc_row_inner]
Meer over Cultuur

People

Purpose driven, simpel data driven en bias free matchmaking voor het aantrekken en behouden van talent.

Klik hier
Werkplek synergie

Development

Purpose driven development tools, E-learning en consultancy voor het optimaal (blijven) inzetten van je medewerkers.

Klik hier