Skip links

Is je organisatiestructuur nog wel van deze tijd?

Is je organisatiestructuur nog wel van deze tijd?

Achter iedere geweldige organisatie schuilt de organisatiestructuur. Dit geeft iedere werknemer zicht op de eigen rol binnen de organisatie en hoe dit in het grotere geheel past. Een goede organisatiestructuur geeft efficiëntie. Strategisch management staat aan de basis van een optimale organisatiestructuur. Maar wat is optimaal en is je organisatiestructuur nog wel van deze tijd?

 

Werkplek synergie

Geen goede organisatiestructuur helder in beeld? De afwezigheid hiervan kan leiden tot onduidelijkheid en verwarring binnen rollen op de werkvloer. En tot overmaat van ramp ook tot een gebrek aan coördinatie en samenhang tussen functies, geen wil om ideeën te delen en langzaam of absoluut geen wens om een ​​besluit te nemen. Bij leiderschap vertaalt het zich tot onnodige complexiteit, stress en conflict.

Welk type organisatiestructuur past bij je organisatie?

Om een ​​besluit hierover te nemen, is het begrijpen van de basisprincipes voor de opbouw van een organisatiestructuur van belang. Organisatiestructuur bestaat uit zes basisprincipes:

Commandostructuur.

Een ononderbroken lijn van autoriteit die zich uitstrekt van de top van de organisatie (bijvoorbeeld CEO) helemaal naar beneden. Commandostructuur maakt duidelijk wie aan wie rapporteert binnen de organisatie. Dit is veelal het geval bij de traditionele organisaties. De oude wereld orde.

Span of Control

De span of control heeft betrekking op het aantal ondergeschikten dat een leidinggevende effectief kan beheren. Hoe hoger de verhouding van ondergeschikten tot superieuren, hoe groter de span of control.

Centralisatie

Kies je ervoor om alles vanuit 1 centrale punt te besturen en te managen, dna kies je voor centralisatie. Vaak gekozen van oudser om “controle” te houden. Vandaag de dag is het een goede vorm om vanuit management en besturing in te regelen en meer in de decentralisatie of delegatie vanuit vertrouwen te geven om autonoom te werken

Specialisatie

Specialisatie is de mate waarin activiteiten of taken in een organisatie worden opgesplitst en opgedeeld in afzonderlijke functies. Hoog kan ervoor zorgen dat werknemers ‘meesters’ worden in specifieke gebieden, waardoor hun productiviteit wordt verhoogd. Lage specialisatie zorgt voor meer flexibiliteit, omdat werknemers gemakkelijker een breder scala aan taken kunnen uitvoeren.

Formalisering

Formalisatie legt uit hoe banen binnen een organisatie zijn gestructureerd. Houd er rekening mee dat dit ook belangrijk is om te begrijpen in welke mate de taken en activiteiten van een werknemer worden beheerst door regels, procedures en andere mechanismen.


Een formele organisatiestructuur beschouwt de werknemer als een algemene werknemer, die een taak en activiteit uitvoert die kan worden gedaan, ongeacht wie deze vasthoudt.

Een informele organisatie zorgt voor de evolutie van een rol of positie op basis van de voorkeuren, vaardigheden, enz. van een individu en hecht minder belang aan het team of de afdeling waar die persoon deel van uitmaakt. Je kunt dit steeds meer zien bij kleinere organisaties zoals startups waar bijvoorbeeld technologie een groot deels van de adminstratieve- en procesmatige werkzaamheden heeft opgepakt.

Soms is het werk zelfs voor een deel overgenomen door digitalisering of de inzet van machine learning en artificial intelligence. Het team wordt kleiner en kan zich meer concentreren op datgene wat echt belangrijk is: ontwikkelen op basis van purpose en de duurzame meerwaarde leveren aan organisatie, medewerker, klant en maatschappij. Hierdoor kan de invulling van de rol en werkzaamheden drastisch wijzigen waardoor een medewerker een combinatie van verschillende werkzaamheden uitvoert wat complementair is aan het gehele team.

Taakgroepering

Het proces van het groeperen van taken om gemeenschappelijke activiteiten en taken te coördineren. Dit wordt vaak gezien als een stijve afdeling verdeling: elke afdeling of elk team is zeer autonoom en er is weinig (of geen) interactie tussen verschillende teams. Losse afdelingen houden daarentegen in dat teams meer vrijheid hebben om te communiceren en samen te werken.

Wat is de beste keus in organisatiestructuur?

 

Net als dat ieder mens uniek is, zo is iedere organisatie uniek. De praktijk laat zien dat er binnen iedere organisatie een mix van de zes basisprincipes bestaat waar een eigen invulling aan wordt gegeven. Er is niet een one-size fits all. De keuze is volledig afhankelijk van de klant, processen, de kwaliteit van dienstverlening, onderlinge samenwerking en communicatie etc.

Wat wel duidelijk wordt is dat de samenwerking meer opgezocht wordt vanuit de bestaansreden van de organisatie; voor organisatie, medewerker, klant en maatschappij. Grote organisaties nemen voorbeeld aan kleinere organisaties zoals startups en implementeren steeds vaker multidisciplinaire samenwerkingsvormen zoals technieken geleerd uit de scrum en het agile werken.

Bij Ganes bijvoorbeeld werken we vanuit onze purpose met een multidisciplinair team met meer de aandacht op generalisatie met daarin specialisatie en is de span of control niet groot omdat we werken met een platte structuur. Zo min mogelijk tussenlagen zodat er onderling meer contact is en om zo snel mogelijk bij te sturen. De commando wordt niet bij 1 persoon neergelegd maar is een gezamenlijk besluitvormingsproces. De formalisatie is niet aanwezig. We zijn een informele organisatie waarbij we technologie inzetten om onze aandacht te houden op datgene wat er echt toe doet: onze purpose.

Hoe ziet jouw gewenste organisatiestructuur eruit?
Deel deze pagina:
Share
Meer over Development
Meer solutions

People

Purpose driven, simpel data driven en bias free matchmaking voor het aantrekken en behouden van talent.

Meer info

Cultuur

Purpose driven performance- en competentie management tool en scans voor vergroting van betrokkenheid.

Meer info

Leave a comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.