Skip links

Waar te beginnen met recruitment voor etnische diversiteit

Waar te beginnen met recruitment voor etnische diversiteit

Diversiteit op de werkvloer en met name etnische diversiteit is een hot onderwerp. Veel organisaties willen er graag mee aan de slag en lopen veel organisaties tegen belemmeringen aan. Waarom is dat?

 

De noodzaak om steeds meer maatschappelijk verantwoord te ondernemen en in het bijzonder meer op het gebied van duurzaamheid. Vele organisaties voelen de druk om verantwoord te handelen en zien de werkdruk en kosten stijgen om hieraan te voldoen.

Vanuit de media worden voornamelijk de negatieve aspecten uitgelicht met betrekking tot etnische diversiteit. De realiteit is dat de meeste mensen van verschillende etnische afkomst een normaal leven leiden. Ze werken in dienst bij organisaties of zijn ondernemers en de kinderen gaan naar school. Ganes gelooft dat met het ontwikkelen van empatisch vermogen een kansen ontstaan in het verbeteren van de aanpak in de recruitmentstrategie m.b.t aantrekken van etnisch talent. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis webinar en krijg meteen tools mee.

Download de whitepaper over talent aantrekken en behouden

Diversiteit op de werkvloer wordt niet kan opgelost door alleen maar te werken aan etnische diversiteit. Het omvat zo veel meer en het biedt grote kansen voor organisaties.

 

“”Toch hebben veel organisaties moeite om met name jongeren te bereiken met recruitment activiteiten. Hierbij een aantal tips om toe te passen voor een effectieve recruitment strategie:’

Het is een bekend feit dat met name de westerse landen in het verleden kolonisatoren zijn geweest. Portugal had Brazilië. Nederland had Suriname en Italië had bijvoorbeeld Eritrea. De kolonisator had de bedoeling om economische winst van de kolonie te behalen met producten. Later werden de mensen in de kolonie ook gezien als een vorm van economisch product.


Na de onafhankelijk van de kolonies zijn velen vertrokken uit het land en gaan wonen in bijvoorbeeld Nederland. Suriname werd onttrokken aan economische mogelijkheden en mensen werden niet opgeleid en/ of opgeleid om zelf een land en bloeiende economie te ontwikkelen. De kans om te wonen in Nederland was een reële optie voor een stabiele toekomst.


Nederland heeft tot heden geen excuses gemaakt en dit raakt nog velen. Geschiedenis is er om van te leren. Negeer het niet . Maak het bespreekbaar en geef aan ervan te willen leren en samen verder te ontwikkelen. Het welvarende Nederland van vandaag bestaat omdat voornamelijk de kolonisatie en behorende slavernij dit mogelijk heeft gemaakt. Niemand is gebaat met struisvogelpolitiek.
Bekijk het vanuit verschillende perspectieven: begrijp ook dat geschiedenis door iedereen anders wordt verteld. In de Nederlandse geschiedenisboeken worden de tijd in Indonesië bijvoorbeeld ‘De Gouden Eeuw’ genoemd, het Indonesische volk noemt het hel. Leer van verschillende perspectieven.

Arbeidsmigratie

Een andere groep migranten zijn de zgn. arbeidsmigranten. Deze zijn voornamelijk afkomstig uit Turkije, Marokko, Spanje en Italië. Na de WOII moest Nederland opnieuw worden opgebouwd. Dit was het voornaamste doel voor arbeidsmigratie. De Nederlandse politiek was nooit van plan deze mensen langer of zelfs permanent te laten blijven. De uiteindelijke visie was een tijdelijke stop in Nederland en dan weer terug naar het land van herkomst. Er werden daarom geen investeringen gedaan in huisvesting, scholing etc. Het tegendeel gebeurde. De arbeidsmigranten begonnen kansen te zien voor een toekomst in Nederland. Arbeidsmigranten waren niet meer tijdelijk maar permanent. Gezinnen werden herenigd en kinderen werden geboren.


Onderzoek toont aan dat de kinderen van migranten zeer succesvol zijn op school en op dit moment groeien de aantallen op HBO en universiteiten. De ouders van deze kinderen hebben het in de opvoeding al meegegeven: hard werken, veerkracht en met vastberadenheid kom je ver. Allemaal ontwikkeld vanuit de persoonlijke achtergronden. Geef ruimte voor het bespreken en begrijpen van de verschillende achtergronden en beweegredenen. Verdiep jezelf in de mens.

 

Een goed voorbeeld van verdiepen is het onderscheid tussen de ruimte van de individu binnen de gemeenschap. Binnen de Nederlandse samenleving wordt de individualisering bejubeld en zijn familiebanden doorgaans hier ondergeschikt aan. Binnen veel niet Westerse culturen is dit juist andersom. Opvallend is wel de behoefte van medewerkers (jong en oud) om meer aandacht voor de combinatie ervan te hebben. Met andere woorden: aandacht voor de unieke mens (diversiteit) en de verbinding naar de maatschappij (inclusiviteit).

Is je recruitment team een afspiegeling van de samenleving?

Mensen willen zichzelf (vaak onbewust overigens) herkennen in de ander. Maak daar gebruik van en kijk kritisch naar de samenstelling van je recruitment team. Nu je dan toch bezig bent, hoe staat het met de zgn. blinde vlekken van je recruitment teamleden? Onlangs was er in de VS een jongeman die geweigerd werd bij zijn diploma uitreiking omdat zijn dreadlocks niet “netjes” waren. Duidelijk een blinde vlek waaraan gewerkt moet worden door het schoolbestuur. Waar staat ethiek als prioriteit in je organisatie, je organisatie cultuur en binnen je recruitment team?

Wees duidelijk over verwachtingen

Vertel meer over je organisatie zoals visie, missie, diensten en producten en met name de bedrijfscultuur. Richt je meer op de purpose van je organisatie en benadruk dat er ruimte is voor diversiteit en inclusiviteit.

Investeer in de betrokkenheid van je medewerkers.

Iedereen wilt gewaardeerd worden als mens. Etniciteit is een onderdeel van de unieke mens. Geef meer aandacht hieraan, dit is namelijk de kern van diversiteit. Geef mensen de ruimte om elkaar te leren kennen. Dit vergroot het empathisch vermogen, het begrip, de samenwerking krijgt een boost en het vergroot de betrokkenheid, creëer ambassadeurs en trek nieuw personeel aan.

Deel deze pagina:
Share
Meer over People
Meer solutions

Cultuur

Purpose driven performance- en competentie management tool en scans voor vergroting van betrokkenheid.

Meer info
Werkplek synergie

Development

Purpose driven development tools, E-learning en consultancy voor het optimaal (blijven) inzetten van je medewerkers.

Meer info

Leave a comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.